• Drying agricultural products
  • Air solar collectors
  • Installation hybrid photovoltaic systems
 
  • Сушење на земјоделски производи
  • Воздушни соларни колектори
  • Монтажа хибридни фотонапонски системи
 

Сушење плодови
Каков капацитет
Сушара 100 кг.
Сушара 200 кг.
Сушара 300 кг
Сушара 900 кг.
Сушара 1200 кг.
Техничко упатство
Галерија
Од медиумите
За нас
Соработка со ФИТР

 

 

 

 

   

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Сушари спремни за испорака

 

 

                 

 

 

 

Напомена : Производителот го задржува правото на промени, без претходна најава.

Last revision 21-Mar-22